حکم بازداشت معاون رئیس جمهور اکوادور صادر شد

حکم بازداشت معاون رئیس جمهور اکوادور صادر شد حکم بازداشت معاون رئیس جمهور اکوادور صادر شد

كلانتري معاون فرهنگي دانشگاه ازاد شد

كلانتري معاون فرهنگي دانشگاه ازاد شد كلانتري معاون فرهنگي دانشگاه ازاد شد

پلیس عراق: معاون اول «ابوبکر البغدادی» در موصل کشته شد

پلیس عراق: معاون اول «ابوبکر البغدادی» در موصل کشته شد پلیس عراق: معاون اول «ابوبکر البغدادی» در موصل کشته شد

معاون «خلیفه» کشته شد

معاون «خلیفه» کشته شد معاون «خلیفه» کشته شد