هاآرتص: مداخله مصر درجنگ سوریه، زمینه مشروعیت بخشیدن به نظام اسد را فراهم کرده است

هاآرتص: مداخله مصر درجنگ سوریه، زمینه مشروعیت بخشیدن به نظام اسد را فراهم کرده است هاآرتص: مداخله مصر درجنگ سوریه، زمینه مشروعیت بخشیدن به نظام اسد را فراهم کرده است

نماینده پارلمان مصر: لزوم عادی‌سازی روابط مصر با ایران/ترامپ دشمن اسلام و مسلمانان است

نماینده پارلمان مصر: لزوم عادی‌سازی روابط مصر با ایران/ترامپ دشمن اسلام و مسلمانان است نماینده پارلمان مصر: لزوم عادی‌سازی روابط مصر با ایران/ترامپ دشمن اسلام و مسلمانان است دانلود برنامه ایمو

وزیر نفت: مصر درخواستی برای خرید نفت از ایران نداشته است

وزیر نفت: مصر درخواستی برای خرید نفت از ایران نداشته است وزیر نفت: مصر درخواستی برای خرید نفت از ایران نداشته است دانلود مستقیم تانگو جدید