هاآرتص: مداخله مصر درجنگ سوریه، زمینه مشروعیت بخشیدن به نظام اسد را فراهم کرده است

هاآرتص: مداخله مصر درجنگ سوریه، زمینه مشروعیت بخشیدن به نظام اسد را فراهم کرده است هاآرتص: مداخله مصر درجنگ سوریه، زمینه مشروعیت بخشیدن به نظام اسد را فراهم کرده است

کاخ سفید:رسانه‌ها مشروعیت را از ترامپ می گیرند

کاخ سفید:رسانه‌ها مشروعیت را از ترامپ می گیرند کاخ سفید:رسانه‌ها مشروعیت را از ترامپ می گیرند

بر اساس نتایج یک نظرسنجی؛ اکثریت آمریکایی‌ها مشروعیت پیروزی ترامپ را قبول دارند

بر اساس نتایج یک نظرسنجی؛ اکثریت آمریکایی‌ها مشروعیت پیروزی ترامپ را قبول دارند بر اساس نتایج یک نظرسنجی؛ اکثریت آمریکایی‌ها مشروعیت پیروزی ترامپ را قبول دارند دانلود shareit