محسن هاشمی: موضوع نخست در جلسه امروز انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران است

محسن هاشمی: موضوع نخست در جلسه امروز انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران استرئیس شورای شهر تهران ری و تجریش گفت: با توجه به اینکه حکم شهردار هنوز ابلاغ نشده است امروز برای شهردار سرپرست انتخاب […]

محسن هاشمی: ترافیک شهر تهران عمدتا خودرو محور است

محسن هاشمی: ترافیک شهر تهران عمدتا خودرو محور است محسن هاشمی: ترافیک شهر تهران عمدتا خودرو محور است

محسن هاشمی: مترو پدر پول‌دار می‌خواهد/ پدر واقعی مترو شهرداری تهران است

محسن هاشمی: مترو پدر پول‌دار می‌خواهد/ پدر واقعی مترو شهرداری تهران است محسن هاشمی: مترو پدر پول‌دار می‌خواهد/ پدر واقعی مترو شهرداری تهران است

حضور محسن هاشمی مقابل دانشگاه تهران

حضور محسن هاشمی مقابل دانشگاه تهران حضور محسن هاشمی مقابل دانشگاه تهران