عکس: نخستین متروی لندن در سال ۱۸۶۳

عکس: نخستین متروی لندن در سال ۱۸۶۳تصویر زیر مربوط به روز افتتاحیه اولین خط متروی لندن در سال ۱۸۶۳میلادی است.   عکس: نخستین متروی لندن در سال ۱۸۶۳