عمار حکیم: قدرت کردهای عراق فقط در چارچوب ملت عراق تحقق پیدا می یابد / همه پرسی در اقلیم کردستان، گامی معکوس است

عمار حکیم: قدرت کردهای عراق فقط در چارچوب ملت عراق تحقق پیدا می یابد / همه پرسی در اقلیم کردستان، گامی معکوس است عمار حکیم: قدرت کردهای عراق فقط در چارچوب ملت عراق تحقق پیدا […]

فیلم/سردار جزایری: قدرت انگلیس در منطقه شبیه طنز سال است

فیلم/سردار جزایری: قدرت انگلیس در منطقه شبیه طنز سال است فیلم/سردار جزایری: قدرت انگلیس در منطقه شبیه طنز سال است