غسل تعمید فرزندان هالیوودی مشهور در ارمنستان

غسل تعمید فرزندان هالیوودی مشهور در ارمنستان ستاره تلویزیونی رئالیتی شو آمریکا، کیم کارداشیان، روز دوشنبه همراه چهار فرزندش به ایروان پایتخت ارمنستان رسید. نورث شش ساله، سینت ۳ ساله، شیکاگو ۲۰ ماهه و پسر […]