شنبه 11 شهریور در هرمزگان عزای عمومی اعلام شد

شنبه 11 شهریور در هرمزگان عزای عمومی اعلام شداستاندار هرمزگان در پی جان باختن جمعی از دانش آموزان هرمزگانی در سانحه واژگونی اتوبوس، روز شنبه ۱۱ شهریور را در این استان عزای عمومی اعلام کرد […]

در استان گلستان 3 روز عزای عمومی اعلام شد

در استان گلستان 3 روز عزای عمومی اعلام شددر پی جان باختن تعدادی از کارگران شریف، در حادثه تلخ انفجار معدن ازادشهر، در این استان ۳ روز عزای عمومی اعلام شد. آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی […]