شنبه 11 شهریور در هرمزگان عزای عمومی اعلام شد

شنبه 11 شهریور در هرمزگان عزای عمومی اعلام شداستاندار هرمزگان در پی جان باختن جمعی از دانش آموزان هرمزگانی در سانحه واژگونی اتوبوس، روز شنبه ۱۱ شهریور را در این استان عزای عمومی اعلام کرد […]