سقوط دختر ۱۸ ساله از طبقه ۸۳ برج فرجام عکس سلفی

سقوط دختر ۱۸ ساله از طبقه ۸۳ برج فرجام عکس سلفیدختر ۱۸ ساله در پی ثبت سلفی از طبقه هشتاد و سوم یک برجی در مسکو سقوط کرده و درجا جان باخت. یک دختر ۱۸ […]