بهترین لبنیات برای سالمندان کدام است؟

بهترین لبنیات برای سالمندان کدام است؟ بهترین لبنیات برای سالمندان کدام است؟

ازدواج با سالمندان برای رسیدن به ثروت

ازدواج با سالمندان برای رسیدن به ثروتبراساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور، در سال ۹۴ میزان زادوولد سالمندان بالای ۶۰سال بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ نوزاد و افراد بالای ۷۰سال نیز حدود ۱۰۰ نوزاد بوده […]

بمب ساعتي سالمندان ایرانی

بمب ساعتي سالمندان ایرانیآقاي وزير بهداشت در روزهاي گذشته مطلب مهمي را اعلام كرد و گفت: «سن امید به زندگی زنان ایران به ٨٠,٥‌ سال و سن امید به زندگی مردان به ٧٩‌ سال رسیده […]

حمله مسلحانه به خانه سالمندان در فرانسه

حمله مسلحانه به خانه سالمندان در فرانسهیک مرد مسلح نقاب‌دار در فرانسه دیشب به خانه سالمندان راهبه‌ها حمله کرد و یک زن را به قتل رساند. حمله مسلحانه به خانه سالمندان در فرانسه