رییس جمهور از ساختمان فروریخته پلاسکو بازدید کرد

رییس جمهور از ساختمان فروریخته پلاسکو بازدید کرد رییس جمهور از ساختمان فروریخته پلاسکو بازدید کرد

دوست رییس جمهوری استیضاح شده کره جنوبی عذرخواهی کرد

دوست رییس جمهوری استیضاح شده کره جنوبی عذرخواهی کرد دوست رییس جمهوری استیضاح شده کره جنوبی عذرخواهی کرد

رییس جمهور اندونزی با رهبر انقلاب دیدار کرد

رییس جمهور اندونزی با رهبر انقلاب دیدار کرد رییس جمهور اندونزی با رهبر انقلاب دیدار کرد