دلجویی نماینده خرمشهر از ظریف

دلجویی نماینده خرمشهر از ظریف دلجویی نماینده خرمشهر از ظریف

دلجویی بهناز جعفری از خبرنگاران

دلجویی بهناز جعفری از خبرنگارانبهناز جعفری بازیگر جوان کشورمان بابت اتفاقاتی که در جریان نشست مجموعه تلویزیونی زیر پای مادر، بین وی و خبرنگاران به وجو امده بود دلجویی کرد. دلجویی بهناز جعفری از… دلجویی […]