فیفا رای خود را درباره پرونده آزمون صادر کرد

فیفا رای خود را درباره پرونده آزمون صادر کردسایت چمپیونات روسیه از صدور رای نهایی پرونده اختلافی سردار آزمون و باشگاه روبین‌کازان توسط فیفا خبر داد. فیفا رای خود را درباره پرونده آزمون صادر کرد

ترامپ گزینه‌های خود را برای دادستانی کل و ریاست سازمان سی‌آی‌ای معرفی کرد

ترامپ گزینه‌های خود را برای دادستانی کل و ریاست سازمان سی‌آی‌ای معرفی کرد ترامپ گزینه‌های خود را برای دادستانی کل و ریاست سازمان سی‌آی‌ای معرفی کرد دانلود تلگرام

ترامپ معترضان خود را سرزنش و تقدیر کرد

ترامپ معترضان خود را سرزنش و تقدیر کرد ترامپ معترضان خود را سرزنش و تقدیر کرد ارتقا اندروید