حکیم: همه‌پرسی مانند خنجر داعش است

حکیم: همه‌پرسی مانند خنجر داعش است حکیم: همه‌پرسی مانند خنجر داعش است

عمار حکیم: قدرت کردهای عراق فقط در چارچوب ملت عراق تحقق پیدا می یابد / همه پرسی در اقلیم کردستان، گامی معکوس است

عمار حکیم: قدرت کردهای عراق فقط در چارچوب ملت عراق تحقق پیدا می یابد / همه پرسی در اقلیم کردستان، گامی معکوس است عمار حکیم: قدرت کردهای عراق فقط در چارچوب ملت عراق تحقق پیدا […]