ربیعی: حداقل حقوق مستمری‌بگیران یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان شد

ربیعی: حداقل حقوق مستمری‌بگیران یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان شد ربیعی: حداقل حقوق مستمری‌بگیران یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان شد

افزایش حقوق بازنشستگان ابلاغ شد

افزایش حقوق بازنشستگان ابلاغ شد افزایش حقوق بازنشستگان ابلاغ شد

پایه حقوق کارگران ۹۳۰ هزار تومان شد

پایه حقوق کارگران ۹۳۰ هزار تومان شدبا تصویب شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد سال ۱۳۹۵، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار از ۸۱۲ هزار تومان به ۹۳۰ هزار تومان افزایش یافت. پایه […]

حقوق بازنشستگان کشوری به حساب هایشان واریز شد

حقوق بازنشستگان کشوری به حساب هایشان واریز شدلحضاتی پیش حقوق اسفند ماه تمامی بازنشستگان کشوری به حساب‌هایشان واریز شد، بنابراین بازنشستگان عزیز می‌ توانند حقوق اسفند ماه خود را از امشب دریافت نمایند. حقوق اسفندماه […]

حقوق تا 1.5 میلیون تومان از مالیات معاف شد

حقوق تا 1.5 میلیون تومان از مالیات معاف شددر بودجه سال 96 دستمزد کارکنان و کارگران تا سقف 15 میلیون ریال در ماه از پرداخت مالیات معاف شد. حقوق تا 1.5 میلیون تومان از مالیات […]

حداکثر حقوق مدیران دولتی تعیین شد

حداکثر حقوق مدیران دولتی تعیین شد حداکثر حقوق مدیران دولتی تعیین شد

حداقل حقوق بازنشستگان در سال 96 اعلام شد

حداقل حقوق بازنشستگان در سال 96 اعلام شد حداقل حقوق بازنشستگان در سال 96 اعلام شد

حقوق زیر ۱.۵ میلیون تومان از مالیات معاف شد

حقوق زیر ۱.۵ میلیون تومان از مالیات معاف شد بر اساس لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. در بند الف […]

بازگشایی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در تهران منتفی شد

بازگشایی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در تهران منتفی شد بازگشایی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در تهران منتفی شد دانلود shareit