رئیس جمهور راه‌آهن همدان را افتتاح کرد

رئیس جمهور راه‌آهن همدان را افتتاح کردراه‌آهن همدان- تهران با حضور رئیس جمهور افتتاح شد. رئیس جمهور راه‌آهن همدان را افتتاح کرد

رییس جمهور از ساختمان فروریخته پلاسکو بازدید کرد

رییس جمهور از ساختمان فروریخته پلاسکو بازدید کرد رییس جمهور از ساختمان فروریخته پلاسکو بازدید کرد

رییس جمهور اندونزی با رهبر انقلاب دیدار کرد

رییس جمهور اندونزی با رهبر انقلاب دیدار کرد رییس جمهور اندونزی با رهبر انقلاب دیدار کرد

رئیس جمهور مشهد را به مقصد تهران ترک کرد

رئیس جمهور مشهد را به مقصد تهران ترک کرد رئیس جمهور مشهد را به مقصد تهران ترک کرد