رئیس جمهور: عده ای می رفتند مذاکره می کردند، اما بعد از آن، قطعنامه علیه ایران صادر می شد / جامعه آرامتر شده و ان شاء الله آرامتر هم خواهد شد

رئیس جمهور: عده ای می رفتند مذاکره می کردند، اما بعد از آن، قطعنامه علیه ایران صادر می شد / جامعه آرامتر شده و ان شاء الله آرامتر هم خواهد شدتشکر می‌کنم از نمایندگان مجلس […]

رئیس جمهور صبح امروز برای بازدید از روند امداد رسانی معدن زمستان یورت وارد گلستان شد

رئیس جمهور صبح امروز برای بازدید از روند امداد رسانی معدن زمستان یورت وارد گلستان شد رئیس جمهور صبح امروز برای بازدید از روند امداد رسانی معدن زمستان یورت وارد گلستان شد

رئیس جمهور وارد استان مازندران شد

رئیس جمهور وارد استان مازندران شد رئیس جمهور وارد استان مازندران شد

رئیس جمهور چین وارد آمریکا شد

رئیس جمهور چین وارد آمریکا شد رئیس جمهور چین وارد آمریکا شد

سفر رئیس جمهور به هرمزگان لغو شد

سفر رئیس جمهور به هرمزگان لغو شد سفر رئیس جمهور به هرمزگان لغو شد

رئیس جمهور اسبق آمریکا بستری شد

رئیس جمهور اسبق آمریکا بستری شد رئیس جمهور اسبق آمریکا بستری شد

رییس جمهور وارد تهران شد

رییس جمهور وارد تهران شد رییس جمهور وارد تهران شد

رئیس جمهور اسلوونی وارد تهران شد

رئیس جمهور اسلوونی وارد تهران شد رئیس جمهور اسلوونی وارد تهران شد

رئیس جمهور پاکستان راهی بیمارستان شد

رئیس جمهور پاکستان راهی بیمارستان شد رئیس جمهور پاکستان راهی بیمارستان شد دانلود برنامه ایمو