تصویری دیدنی از مراسم آشپزان ناصرالدین شاه!

تصویری دیدنی از مراسم آشپزان ناصرالدین شاه!ناصرالدین شاه قاجار سالی یک بار آش نذری می داد! وی برای این منظور خود شخصاً در آشپزخانه حضور یافته و نظاره گر کار می شد. شایدبرایتان جالب باشد […]

تصویری تاریخی از پسر و نوه ناصرالدین شاه!

تصویری تاریخی از پسر و نوه ناصرالدین شاه!تصویری ناب از ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه و حاکم وقت اصفهان همراه پسرش را مشاهده می کنید. تصویری تاریخی از پسر و نوه ناصرالدین شاه!