ترامپ تحت تحقیقات دادستان ویژه قرار گرفت

ترامپ تحت تحقیقات دادستان ویژه قرار گرفت ترامپ تحت تحقیقات دادستان ویژه قرار گرفت

داماد ترامپ موضوع تحقیقات روسیه قرار گرفت

داماد ترامپ موضوع تحقیقات روسیه قرار گرفت داماد ترامپ موضوع تحقیقات روسیه قرار گرفت

سردرگمی دولت ترامپ در خصوص سوریه/ اختلاف بین هیلی و تیلرسون بالا گرفت

سردرگمی دولت ترامپ در خصوص سوریه/ اختلاف بین هیلی و تیلرسون بالا گرفت سردرگمی دولت ترامپ در خصوص سوریه/ اختلاف بین هیلی و تیلرسون بالا گرفت

عکس /ترامپ در صفحه توئیتری خود بار دیگر اوباما را به باد انتقاد گرفت

عکس /ترامپ در صفحه توئیتری خود بار دیگر اوباما را به باد انتقاد گرفت عکس /ترامپ در صفحه توئیتری خود بار دیگر اوباما را به باد انتقاد گرفت

آنکارا: ترامپ نگرانی‌های ترکیه را جدی‌تر خواهد گرفت

آنکارا: ترامپ نگرانی‌های ترکیه را جدی‌تر خواهد گرفت آنکارا: ترامپ نگرانی‌های ترکیه را جدی‌تر خواهد گرفت