عمار حکیم: قدرت کردهای عراق فقط در چارچوب ملت عراق تحقق پیدا می یابد / همه پرسی در اقلیم کردستان، گامی معکوس است

عمار حکیم: قدرت کردهای عراق فقط در چارچوب ملت عراق تحقق پیدا می یابد / همه پرسی در اقلیم کردستان، گامی معکوس است عمار حکیم: قدرت کردهای عراق فقط در چارچوب ملت عراق تحقق پیدا […]

تلاش برای تحقق خواست آیت‌ الله هاشمی

تلاش برای تحقق خواست آیت‌ الله هاشمی تلاش برای تحقق خواست آیت‌ الله هاشمی

چگونگی تحقق رشد اقتصادی 7 درصدی

چگونگی تحقق رشد اقتصادی 7 درصدیرشد اقتصادی اعلامی اخیر که بیانگر جهش قابل توجه در این شاخص بود، این روزها به یکی از پرحاشیه‌ترین شاخص های اقتصادی تبدیل شده است. روالی که هر چند جدید […]