با حکم پوتین؛شمار نیروهای ارتش روسیه به حدود ۲ میلیون نفر می‌رسد

با حکم پوتین؛شمار نیروهای ارتش روسیه به حدود ۲ میلیون نفر می‌رسد با حکم پوتین؛شمار نیروهای ارتش روسیه به حدود ۲ میلیون نفر می‌رسد

دیدار پوتین با مفتی اعظم مسلمانان روسیه

دیدار پوتین با مفتی اعظم مسلمانان روسیه دیدار پوتین با مفتی اعظم مسلمانان روسیه