این خودروها همچنان بی‌کیفیت‌اند!

این خودروها همچنان بی‌کیفیت‌اند!برخی از خودروهای سواری داخلی همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌شوند. این خودروها همچنان بی‌کیفیت‌اند!