ترامپ برنامه‌های اوباما برای مقابله با گرمایش زمین را لغو کرد

ترامپ برنامه‌های اوباما برای مقابله با گرمایش زمین را لغو کرد ترامپ برنامه‌های اوباما برای مقابله با گرمایش زمین را لغو کرد

اوباما عامل انتقال اسناد محرمانه به ویکی لیکس، را عفو کرد

اوباما عامل انتقال اسناد محرمانه به ویکی لیکس، را عفو کرد اوباما عامل انتقال اسناد محرمانه به ویکی لیکس، را عفو کرد

اوباما وضعیت «اضطراری ملی» در قبال ایران و پنج کشور دیگر را تمدید کرد

اوباما وضعیت «اضطراری ملی» در قبال ایران و پنج کشور دیگر را تمدید کرد اوباما وضعیت «اضطراری ملی» در قبال ایران و پنج کشور دیگر را تمدید کرد

اوباما فرمان وضعیت اضطرار ملی در مورد ایران را یکسال دیگر تمدید کرد

اوباما فرمان وضعیت اضطرار ملی در مورد ایران را یکسال دیگر تمدید کرد اوباما فرمان وضعیت اضطرار ملی در مورد ایران را یکسال دیگر تمدید کرد

میشل اوباما از برنامه آموزش عالی خود دفاع کرد

میشل اوباما از برنامه آموزش عالی خود دفاع کرد میشل اوباما از برنامه آموزش عالی خود دفاع کرد

اوباما دیپلمات‌های روس را با لگد بیرون کرد!

اوباما دیپلمات‌های روس را با لگد بیرون کرد! اوباما دیپلمات‌های روس را با لگد بیرون کرد!

اوباما بار دیگر از ترامپ انتقاد کرد

اوباما بار دیگر از ترامپ انتقاد کرد اوباما بار دیگر از ترامپ انتقاد کرد

اوباما دستور بررسی حملات همکری به انتخابات آمریکا را صادر کرد

اوباما دستور بررسی حملات همکری به انتخابات آمریکا را صادر کرد اوباما دستور بررسی حملات همکری به انتخابات آمریکا را صادر کرد

اوباما دستور بررسی سلامت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را صادر کرد

اوباما دستور بررسی سلامت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را صادر کرد اوباما دستور بررسی سلامت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را صادر کرد

اوباما با انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس مخالفت کرد

اوباما با انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس مخالفت کرد اوباما با انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس مخالفت کرد