طارمی در میان ۱۲ مهاجم خطرناک انتخابی جام جهانی در آسیا

طارمی در میان ۱۲ مهاجم خطرناک انتخابی جام جهانی در آسیامهدی طارمی مهاجم جوان و با استعداد کشورمان در میان ۱۲ مهاجم خطرناک انتخابی جام جهانی در آسیا قرار گرفته است. طارمی در میان ۱۲ […]

کناره گیری گزینه انتخابی «ترامپ» در شورای امنیت ملی آمریکا

کناره گیری گزینه انتخابی «ترامپ» در شورای امنیت ملی آمریکا کناره گیری گزینه انتخابی «ترامپ» در شورای امنیت ملی آمریکا