انتقاد لاریجانی از سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر نسل‌کشی مسلمانان / لزوم ورود هیأت حقیقت یاب سازمان ملل

انتقاد لاریجانی از سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر نسل‌کشی مسلمانان / لزوم ورود هیأت حقیقت یاب سازمان ملل انتقاد لاریجانی از سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر نسل‌کشی مسلمانان / لزوم ورود هیأت حقیقت […]

انتقاد ناتو از سازمان ملل

انتقاد ناتو از سازمان مللدبیرکل ناتو در گفتگویی از ضعف در مدیریت سازمان ملل انتقاد کرد. انتقاد ناتو از سازمان ملل

آينده برجام از نگاه ظریف: در صورت عدم پایبندی دیگران ما گزینه های بسیاری داریم/ به نفع همه است به تعهدات برجام عمل کنند/ برجام یک توافق نامه چندجانبه است که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده

آينده برجام از نگاه ظریف: در صورت عدم پایبندی دیگران ما گزینه های بسیاری داریم/ به نفع همه است به تعهدات برجام عمل کنند/ برجام یک توافق نامه چندجانبه است که به تصویب شورای امنیت […]