انتقاد لاریجانی از سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر نسل‌کشی مسلمانان / لزوم ورود هیأت حقیقت یاب سازمان ملل

انتقاد لاریجانی از سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر نسل‌کشی مسلمانان / لزوم ورود هیأت حقیقت یاب سازمان ملل انتقاد لاریجانی از سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر نسل‌کشی مسلمانان / لزوم ورود هیأت حقیقت […]

انتقاد ناتو از سازمان ملل

انتقاد ناتو از سازمان مللدبیرکل ناتو در گفتگویی از ضعف در مدیریت سازمان ملل انتقاد کرد. انتقاد ناتو از سازمان ملل