اردوغان: سلاح‌هایی که متحدان ما به منطقه فرستادند، به دست داعش افتاد

اردوغان: سلاح‌هایی که متحدان ما به منطقه فرستادند، به دست داعش افتاد اردوغان: سلاح‌هایی که متحدان ما به منطقه فرستادند، به دست داعش افتاد