سمینار

سمینار تجزیه و تحلیل کسب و کار    سخنران : دکتر سهراب دل انگیزان  زمان : ۲۹ شهریور ساعت ۹ تا ۱۲ مکان : اتاق بازرگانی          با اعطای گواهی از اتاق بازرگانی    زمان و مکان ثبت نام : پنجشنبه ۲۳ شهریور ، و شنبه ۲۵ شهریور ؛ دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه […]

کدبازان>