آیت‌الله نوری همدانی: قلبا معتقدم یارانه باید برداشته شود

آیت‌الله نوری همدانی: قلبا معتقدم یارانه باید برداشته شود آیت‌الله نوری همدانی: قلبا معتقدم یارانه باید برداشته شود

آیت‌الله مکارم شیرازی: یارانه‌ها باید قطع شود

آیت‌الله مکارم شیرازی: یارانه‌ها باید قطع شود آیت‌الله مکارم شیرازی: یارانه‌ها باید قطع شود

آیت‌الله جوادی‌آملی: برای شهدای فاجعه منا دیه قتل شبه عمد گرفته شود

آیت‌الله جوادی‌آملی: برای شهدای فاجعه منا دیه قتل شبه عمد گرفته شود آیت‌الله جوادی‌آملی: برای شهدای فاجعه منا دیه قتل شبه عمد گرفته شود