انفجار در آنکارا

انفجار در آنکارامنابع خبری در ترکیه از وقوع انفجار در آنکارا خبر دادند. انفجار در آنکارا

واقعیت‌هایی در خصوص حمایت‌های آنکارا از داعش

واقعیت‌هایی در خصوص حمایت‌های آنکارا از داعش واقعیت‌هایی در خصوص حمایت‌های آنکارا از داعش

«ترور سفیر روسیه در آنکارا» در گفت وگو با بهرام قاسمی

«ترور سفیر روسیه در آنکارا» در گفت وگو با بهرام قاسمی «ترور سفیر روسیه در آنکارا» در گفت وگو با بهرام قاسمی