آخوندی: دولت وارد حوزه ساخت مسکن نمی شود

آخوندی: دولت وارد حوزه ساخت مسکن نمی شودوزیر راه و شهرسازی گفت: دولت در گذشته یک بار وارد حوزه ساخت مسکن شد ولی از آن پس پشت دستش را داغ کرده است تا وارد این […]

آخوندی: طرح‌های عجیبی درباره انتقال آب از دریای عمان به مرکز کشور می‌شنویم/ سیاست رشد جمعیت سواحل باید اجرا شود

آخوندی: طرح‌های عجیبی درباره انتقال آب از دریای عمان به مرکز کشور می‌شنویم/ سیاست رشد جمعیت سواحل باید اجرا شود آخوندی: طرح‌های عجیبی درباره انتقال آب از دریای عمان به مرکز کشور می‌شنویم/ سیاست رشد […]

آخوندی: برخی نامزدها آگاهانه وعده‌های غیرواقعی می‌دهند تا جامعه گمراه شود

آخوندی: برخی نامزدها آگاهانه وعده‌های غیرواقعی می‌دهند تا جامعه گمراه شود آخوندی: برخی نامزدها آگاهانه وعده‌های غیرواقعی می‌دهند تا جامعه گمراه شود

آخوندی: خودروها هیبریدی شود هم آلودگی می‌ماند

آخوندی: خودروها هیبریدی شود هم آلودگی می‌ماند آخوندی: خودروها هیبریدی شود هم آلودگی می‌ماند