نمونه سوالات دروس عمومی ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک های زیر کلیک کنید :     آیین زندگی + پاسخنامه اخلاق اسلامی اندیشه سیاسی امام خمینی + پاسخنامه اندیشه  اسلامی ۱ دفاع مقدس + پاسخنامه انقلاب اسلامی + پاسخنامه فلسفه اخلاق فرهنگ و تمدن اسلام و ایران + پاسخنامه فارسی عمومی+ پاسخنامه تفسیر موضوعی قرآن + پاسخنامه زبان انگلیسی […]

نمونه سوال اقتصاد خرد ، نیمسال اول ۹۲-۹۱

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     اقتصاد خرد ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ 

نمونه سوال اصول حسابداری۱ ، نیمسال اول ۹۲-۹۱

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     اصول حسابداری۱ ، نیمسال اول ۹۲-۹۱  

نمونه سوال اصول حسابداری۲ ، نیمسال اول ۹۲-۹۱

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     اصول حسابداری۲ ، نیمسال اول ۹۲-۹۱  

نمونه سوال اصول حسابداری۳ ، نیمسال اول ۹۲-۹۱

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     اصول حسابداری۳ ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ 

نمونه سوال کنترل پروژه ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     کنترل پروژه ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه    

نمونه سوال روابط صنعتی ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     روابط صنعتی ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه  

نمونه سوال مبانی روش تحقیق ، نیمسال اول ۹۲-۹۱

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     مبانی روش تحقیق ، نیمسال اول ۹۲-۹۱  

نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار۱ ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     ریاضیات پایه و مقدمات آمار۱ ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه 

نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲ ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲ ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه 

نمونه سوال سیستم خرید و انبارداری و توزیع، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     سیستم خرید و انبارداری و توزیع، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه   

نمونه سوال توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه  

نمونه سوال زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه  

نمونه سوال زبان تخصصی مدیریت صنعتی، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     زبان تخصصی مدیریت صنعتی، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه  

نمونه سوال مالیه عمومی، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     مالیه عمومی، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه          

ما را با « دنیای مدیریت » در تلگرام دنبال کنید!