نمونه سوالات دروس عمومی

برای دانلود روی لینک های زیر کلیک کنید : آشنایی با قانون اساسی ، نیمسال دوم ۸۹-۸۸                                    حجم : ۷۸۰ کیلوبایت اندیشه اسلامی ۱ ، نیمسال دوم ۸۹-۸۸                     […]

نمونه سوال مدیریت اسلامی ۱

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : مدیریت اسلامی ۱ ، نیمسال دوم ۸۹-۸۸                 حجم: ۳۸۰ کیلوبایت “خدایا هرکه مراسوخت مسوزان اما سوختن مرا چنان به تصویرش بنما که بداند سوخته دل کیست…!”

نمونه سوال حسابداری صنعتی

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : حسابداری صنعتی ، نیمسال دوم ۸۹-۸۸           حجم : ۲۳۰ کیلوبایت در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند. (رنه دکارت)

نمونه سوال دروس عمومی نیمسال دوم ۸۹-۸۸

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : اخلاق اسلامی ، نیمسال دوم ۸۸-۸۹                                حجم : ۴۵۰ کیلوبایت اندیشه اسلامی ۲ ، نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + پاسخنامه          حجم : ۳۷۰ کیلوبایت تربیت بدنی ۱ ، نیمسال دوم ۸۹-۸۸  + پاسخنامه                حجم : ۴۴۰ کیلوبایت تربیت بدنی ۲ ، نیمسال دوم ۸۹-۸۸                                  […]

نمونه سوال مدیریت منابع انسانی + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : مدیریت منابع انسانی ، نیمسال دوم ۸۹-۸۸                  حجم : ۴۳۰ کیلوبایت شکست در نرسیدن به هدف نیست، بلکه در نداشتن هدف است

نمونه سوال مدیریت مالی

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : مدیریت مالی ، نیمسال دوم ۸۹-۸۸           حجم :۴۱۰ کیلوبایت   جان لوییس : همه دوست دارند که به بهشت بروند، ولی کسی دوست ندارد که بمیرد

نمونه سوال مدیریت رفتار سازمانی

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : مدیریت رفتار سازمانی ، نیمسال دوم ۸۹-۸۸              حجم : ۴۵۰ کیلوبایت انسانی که در نبرد زندگی می خندد قابل ستایش است.

نمونه سوال مدیریت تولید

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : مدیریت تولید ، نیمسال دوم ۸۹-۸۸             حجم : ۵۰۰ کیلوبایت   دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است.

نمونه سوال مبانی و اصول سازمان و مدیریت

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : مبانی و اصول سازمان و مدیریت ، نیمسال دوم ۸۹-۸۸              حجم : ۳۴۰ کیلوبایت یه صبح مه آلود نمی تونه دلیلی واسه ابری بودن اون روز بشه

نمونه سوال مبانی مدیریت صنعتی + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : مبانی مدیریت صنعتی ، نیمسال دوم ۸۹-۸۸               حجم : ۴۵۰ کیلوبایت درمهربانی مانندباران باش چون هنگام ترنمش علف هرز و گل سرخ یکیست.

نمونه سوال مالیه عمومی + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : مالیه عمومی ، نیمسال دوم ۸۹-۸۸                حجم : ۷۰۰ کیلوبایت ساعتها را بگذارید بخوابند. بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست(دکتر شریعتی) 

نمونه سوال کنترل کیفیت آماری

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : کنترل کیفیت آماری ، نیمسال دوم ۸۹-۸۸                حجم : ۴۸۰ کیلوبایت   جبران خلیل جبران : خداوندا، نمی توانیم از تو چیزی بخواهیم که تو نیازهای ما را می دانی، پیش از اینکه در ما پدیدار شود.

نمونه سوال کاربرد آمار در مدیریت صنعتی + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : کاربرد آمار در مدیریت صنعتی ، نیمسال دوم ۸۹-۸۸            حجم : ۸۶۰ کیلوبایت  دوسن پیر: انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد

نمونه سوال فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها ، نیمسال دوم ۸۹-۸۸        حجم : ۴۸۰ کیلوبایت   آندره ژید: بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری

نمونه سوال سیستم خرید انبارداری و توزیع

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : سیستم خرید انبارداری و توزیع ، نیمسال دوم ۸۹-۸۸             حجم : ۴۵۰ کیلوبایت گاندی: هیچوقت نمی‌توانید با مشت گره‌کرده دست کسی را به گرمی بفشارید. 

کدبازان>