سرخط خبرها

حسابرسی

نمونه سوال حسابرسی

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : حسابرسی ، نیمسال اول ۹۰-۸۹                        حجم : ۲۷۰ کیلوبایت بناپارت : هنگامی که دشمنت در حال اشتباه کردن است ، در کارش وقفه نینداز .

ادامه نوشته »

نمونه سوال حسابرسی ۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : حسابرسی ، نیمسال دوم ۸۸-۸۷                    حجم : ۳۵۰ کیلوبایت.   آتشی روشن کرده ام و تا خاموش شدنش برایت دعا میخوانم،میدانم به آرزوهایت خواهی رسید زیرا هیزمی دیگر در آتش انداختم

ادامه نوشته »

نمونه سوال حسابرسی + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : حسابرسی ، نیمسال اول ۸۹-۸۸                        حجم : ۶۳۰ کیلوبایت شب که می رسید به خودم وعده می دادم که فردا صبح حتما به تو خواهم گفت… صبح که فرا می رسید و نمی توانستم بگویم رسیدن شب را بهانه میکردم… و باز شب می رسید و ...

ادامه نوشته »

نمونه سوال حسابرسی ۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : حسابرسی ، نیمسال دوم ۸۹-۸۸                      حجم : ۵۶۰ کیلوبایت   کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد، شایسته است که هر دو پایش بشکند

ادامه نوشته »

نمونه سوال حسابرسی

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :   حسابرسی ، نیمسال اول ۸۸-۸۷               حجم : ۳۰۰  کیلوبایت     ترجیح می دهم در خیابان با کفشهایم راه بروم و به خدا فکر کنم تا اینکه در مسجد بنشینم وبه کفش هایم فکر کنم . . . ( دکتر شریعتی )

ادامه نوشته »

نمونه سوال حسابرسی

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :   حسابرسی ، نیمسال دوم۸۶-۸۵                  حجم : ۲۸۰ کیلوبایت کاش ماه می دانست از این همه ستاره و سیاره تنها یکی مشتری ست….

ادامه نوشته »

کدبازان>