نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :   نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + پاسخنامه   

نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :   نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱       

نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار۱ ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     ریاضیات پایه و مقدمات آمار۱ ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه 

نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲ ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲ ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه 

نمونه سوال ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     نمونه سوال ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰       حجم : ۱۹۰ کیلوبایت  

نمونه سوال ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     نمونه سوال ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰      حجم : ۲۰۰ کیلوبایت  

نمونه سوال ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ ، نیمسال اول ۹۱-۹۰ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : نمونه سوال ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ ، نیمسال اول ۹۱-۹۰         حجم : ۴۳۰ کیلوبایت برچسب‌ها: نمونه سوال پیام نور, نمونه سوال ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱, پاسخنامه, نمونه سوال مدیریت

نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ ، تابستان ۹۰

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ ، تابستان ۹۰                  حجم : ۲۷۵ کیلوبایت

نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ ، نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ ، نیمسال دوم ۹۰-۸۹              حجم : ۵۴۰ کیلوبایت

نمونه سوال ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت۱ ، نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت۱ ، نیمسال دوم ۹۰-۸۹           حجم : ۴۸۰ کیلوبایت

کدبازان>