کاربرد آمار در مدیریت صنعتی ، نیمسال اول ۹۳-۹۲ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :   کاربرد آمار در مدیریت صنعتی ، نیمسال اول ۹۳-۹۲ + پاسخنامه  

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها ، نیمسال اول ۹۳-۹۲

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :‌   فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها ، نیمسال اول ۹۳-۹۲