16 کشته و مصدوم در تصادف مرگبار خاش

16 کشته و مصدوم در تصادف مرگبار خاش
مجله خبری دوستان : تصادف مرگبار در خاش ؛ در اثر سانحه رانندگی در جاده خاش به سراوان ۸ نفر کشته و ۸ نفر دیگر نیز مجروح شدند. تصادف مرگبار…

16 کشته و مصدوم در تصادف مرگبار خاش