16 استان درگیر سیل و طوفان/ امدادرسانی به 5 هزار و 600 حادثه‌دیده

16 استان درگیر سیل و طوفان/ امدادرسانی به 5 هزار و 600 حادثه‌دیده

16 استان درگیر سیل و طوفان/ امدادرسانی به 5 هزار و 600 حادثه‌دیده