۷ نفر از عوامل مشکوک به گروهک داعش در لارستان دستگیر شدند

۷ نفر از عوامل مشکوک به گروهک داعش در لارستان دستگیر شدند

۷ نفر از عوامل مشکوک به گروهک داعش در لارستان دستگیر شدند