۴ طلای ایران در سومین روز از بازی های داخل سالن آسیا/ صعود به رده دوم جدول مدالها

۴ طلای ایران در سومین روز از بازی های داخل سالن آسیا/ صعود به رده دوم جدول مدالها

۴ طلای ایران در سومین روز از بازی های داخل سالن آسیا/ صعود به رده دوم جدول مدالها