یکی از متهمان صندوق ذخیره فرهنگیان از کشور گریخت

یکی از متهمان صندوق ذخیره فرهنگیان از کشور گریخت
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به قصد خروج از کشور دو نفر از متهمان این پرونده، نسبت به خروج تهیه‌کننده سریال شهرزاد به عنوان یکی دیگر از متهمان از کشور انتقاد کرد.

یکی از متهمان صندوق ذخیره فرهنگیان از کشور گریخت