یمن: عربستان هشدارهای ما را جدی نگرفت

یمن: عربستان هشدارهای ما را جدی نگرفت
سخنگوی ارتش یمن بعد از آنکه نیروهای یمنی توانستند یک ناوچه عربستانی را در دریای سرخ منهدم کنند، اعلام کرد که ارتش یمن امکانات و توانایی‌های زیادی برای مقابله با متجاوزان دارد.

یمن: عربستان هشدارهای ما را جدی نگرفت