یازده مرد کی‌روش مقابل ازبکستان مشخص شدند

یازده مرد کی‌روش مقابل ازبکستان مشخص شدند
ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برابر ازبکستان اعلام شد.

یازده مرد کی‌روش مقابل ازبکستان مشخص شدند