گفتگوی خواندنی با الهام پاوه نژاد/ از خاطره بازی تا آلبوم شعرخوانی فروغ

گفتگوی خواندنی با الهام پاوه نژاد/ از خاطره بازی تا آلبوم شعرخوانی فروغ
در روزگاری که هنوز ساخت سریال های آپارتمانی چندان باب نشده بود مسعودرسام و بیژن بیرنگ با ساخت سریال «همسران» و روایت داستان ملموس دو زوج میانسال و جوان در یک  مجتمع آپارتمانی به توفیقات زیادی رسیدند؛ نقش یکی از زوج ها را فرهاد جم و الهام پاوه نژاد ایفا…

گفتگوی خواندنی با الهام پاوه نژاد/ از خاطره بازی تا آلبوم شعرخوانی فروغ