گزینه سرمربی‌گری تیم ملی والیبال به ورشو رفت

گزینه سرمربی‌گری تیم ملی والیبال به ورشو رفت
یکی از گزینه‌های سرمربی‌گری تیم ملی والیبال ایران برای مذاکره با لهستانی‌ها راهی ورشو شده است.

گزینه سرمربی‌گری تیم ملی والیبال به ورشو رفت