گزارش ناسا از طوفان‌ های شدید آمریکا +تصاویر

گزارش ناسا از طوفان‌ های شدید آمریکا +تصاویر
ناسا، عنوان کرده است که طوفان های اخیر امریکا را از ایستگاه های فضایی خود رصد می کند. “سازمان فضایی آمریکا”(ناسا) اعلام کرده است که از طریق ماهواره‌های مختلف و…

گزارش ناسا از طوفان‌ های شدید آمریکا +تصاویر