گزارش انتخاباتی وزیر کشور به مجلس: حضور حداکثری مردم به نفع نظام شد

گزارش انتخاباتی وزیر کشور به مجلس: حضور حداکثری مردم به نفع نظام شد
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با حضور در مجلس به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر پرداخت.

گزارش انتخاباتی وزیر کشور به مجلس: حضور حداکثری مردم به نفع نظام شد