گریم دیدنی حامد کمیلی و امیرحسین رستمی در «شوایک، سرباز ساده دل»

گریم دیدنی حامد کمیلی و امیرحسین رستمی در «شوایک، سرباز ساده دل»
حامد کمیلی اینستاگرامش را با انتشار تصویری از پشت صحنه نمایش «شوایک، سرباز ساده دل» به روز کرد. کمیلی اینستاگرام خود را با انتشار تصویری از گریم بازیگران نمایش «شوایک،…

گریم دیدنی حامد کمیلی و امیرحسین رستمی در «شوایک، سرباز ساده دل»