گران ترین انگشتر نامزدی جهان +عکس

گران ترین انگشتر نامزدی جهان +عکس
روی این حلقه یک نگین زمرد سبز کار شده بود و کنار زمرد، الماس ۲/۸۸ قیراطی می درخشید و این حلقه نامزدی ۱/۵ میلیون دلار قیمت داشت. گران ترین انگشتر…

گران ترین انگشتر نامزدی جهان +عکس